معرفی شركت رفاه صنعت پردیس

تاریخچۀ فعالیت

شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس در سال 1390 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران با نام شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شماره 405873 به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در تهران واقع در خیابان فاطمی غربی، جنب بانک سینا، پلاک 313 طبقه 5 می باشد . در حال حاضر این شرکت با بهره گیری از تخصص و تجربه نیروهای کارآمد و ظرفیت های مالی در راستای افزایش منافع سهامداران محترم در عرصه بازرگانی داخلی و بین المللی به فعالیت می پردازد.

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامۀ شرکت موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد: الف- بازرگانی داخلی : خرید انواع فلزات به منظور فروش یا تبدیل به محصولات جدید از طریق عقد قرارداد با کارخانجات مربوطه ب – بازرگانی خارجی : بازاریابی مجاز غیر هرمی، غیر شبکه ای، غیر الکترونیکی برای واردات و صادرات انواع کالا و خدمات فنی و مهندسی، محصولات معدنی و صنعتی . ج – انجام مطالعه و تامین نیاز بازار د- ارائه خدمات فنی – بازرگانی به انواع شرکت هایی که در مرحله طراحی، احداث و توسعه و یا بهره برداری می¬باشند، خرید سهام شرکت ها ه- بررسی نیازها، تامین کالا و مواد اولیه، تجهیزات مورد نیاز، اخذ تسهیلات و اعتبار از بانک¬ها و موسسات اعتباری و اخذ اعتبارات اسنادی برای شرکت و- ارائه انواع خدمات بازرگانی به بخش¬های اقتصادی، صنعتی و تولیدی و ساختمانی و سایر امور و عملیات مجاز دیگر که در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت باشد.

اهداف شرکت

الف- انجام بررسی و مطالعات بازارهای داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت و استعداد اقتصادی و اجرائی شرکت ب- انجام بررسی های مستمر جهت انتخاب شرکاء مناسب تجاری ج- طراحی و آماده سازی شالوده های اداری و اجرائی شرکت شامل تدوین و تنظیم روش ها، سیستم ها، دستورالعمل ها، و آئین نامه های اجرائی و … د- ایجاد چرخه تجاری صادرات-واردات در حوزه های انتخاب شده ه- توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و- تمرکز و توجه مضاعف بر همکاری با سازمان ها، شرکت ها و نهاد های وابسته به بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی ز- سایر ….

چشم انداز شرکت

1- شرکت مورد اعتماد فعالان داخلی در حوزه محصولات فولادی ، صنایع غذایی و نهاده های دامی 2- حضور فعال در بازار های داخلی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

ماموریت شرکت

1- پاسداری از دارایی های شرکت و افزایش سود بانک رفاه کارگران به عنوان سهامدار نهائی 2- کسب بالاترین بازده ممکن و بکارگیری تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائیهای در اختیار 3- تامین سود پایدار و رو به رشد با استفاده از فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بازرگانی و اقتصادی 4- انتخاب بهینه قلمرو فعالیت های اقتصادی از میان فرصتهای جذاب 5- بکارگیری رویکردهای دانش بنیان مبتنی بر بین المللی شدن 6- توانمندسازی و توسعه سرمایه های انسانی