بازرگانی در حوزه صنایع غذایی

با توجه به مذاکرات و همکاری های قابل توجه با شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) در زمینه فروش کالاهای اساسی (ازقبیل: برنج، شکر، روغن…) بخش اعظم فعالیت شرکت در سالهای گذشته و جاری به تامین کالاهای موردنیاز این شرکت بصورت واردات و یا خرید داخلی بوده است. هم چنین شرکت فعالیتهایی نیز در زمینه شناسایی مشتریان خوشنام و معتبر و خرید و فروش محصولات غذایی با آنها داشته است.